BusinessSourcing


Wij genereren nieuwe opdrachten voor u

Bij voorkeur focust u zich op uw core business. Want dat is uw bron van inkomsten. Daar ligt uw hart en uw onderscheidend vermogen. Maar bij ondernemen komen ook allerlei andere zaken kijken. Zoals marketing en verkoop. Niet iedereen heeft daar evenveel affiniteit mee. Terwijl het wel nodig is voor het verwerven van nieuwe opdrachten.

Wel de lusten, niet de lasten

De meeste opdrachtgevers willen wel graag de regie, maar niet het gedoe. Wel de lusten, maar niet de lasten. Wij spelen daar op in met ‘farming’ en ‘hunting’.

Farming

Letterlijk betekent ‘farming’: cultiveren; ontwikkelen; laten groeien. Voor een vast abonnementsbedrag per jaar zorgen wij dat uw klantenbestand in de database up to date is en houden wij uw relaties op de hoogte van relevant nieuws en interessante wetenswaardigheden over uw bedrijf.
Dat doen we op permanente basis. En wel door middel van nieuwsbrieven inclusief nazorg, video-interviews, social media, uw website, jaarlijkse evenementen en andere planmatige activiteiten. Daarnaast houden we u regelmatig op de hoogte van wijzigingen in uw klantenbestand. Want de instroom en uitstroom van uw relaties kan weer boeiende nieuwe contacten opleveren.

Hunting

Letterlijk betekent ‘hunting’: jacht; vossenjacht. Met extra activiteiten ‘richten we onze pijlen’ op uw bestaande en potentiële klanten met als doel op korte termijn extra opdrachten te verwerven.
Dat doen we op incidentele basis. Denk aan een workshop, seminar, een actie met een belbureau, noem maar op. Precies datgene wat voor uw relaties nodig is om die opdracht te verstrekken. Het bedrag hangt af van ‘het geschut’ dat we na onderling overleg in stelling brengen.

Ontzorgen

Dat is een treffend woord voor onze aanpak. U houdt de regie. Wij nemen het gedoe van u over en zetten de juiste specialisten voor u in.

Reageren is niet mogelijk