SourcingService

 

Werving en selectie van schaarse kandidaten vraagt om heel andere middelen en methodes dan werving en selectie voor functies waar een overschot aan kandidaten is.

Anders geformuleerd: post & pray werkt als er veel aanbieders van werk zijn; het werkt niet als er weinig aanbieders zijn. Voor de sectoren waar te weinig kandidaten reageren op advertenties, is een actieve recruiter nodig. Een goede toelichting op dit onderwerp is te vinden in deze YouTube-presentatie van Lou Adler: link naar video.

 

Schaarse kandidaten

De SourcingService is een dienst die gespecialiseerd is in werving en selectie van schaarse kandidaten. Omdat wij van mening zijn dat dit proces het meest effectief is als het verleiden geïntegreerd wordt met het vinden, bieden we dit als een gebundelde dienst aan.

 

Hunten

Als adverteren te weinig (of veel te veel) kandidaten oplevert, is het verstandig over te stappen op een andere methode – het hunten. Hunten betekent hier dat de recruiter zelf actief op zoek gaat, in tegenstelling tot de situatie waar de recruiter passief wacht op reacties.

SourcingThing voegt aan die algemene opmerking nog een extra dimensie toe: wij hunten op basis van de overstapreden.

In overleg met de opdrachtgever stelt SourcingThing een of meer overstapredenen vast. Voor de korte en voor de lange termijn. En op het niveau van de rol, de afdeling én de organisatie.

Op basis van de overstapredenen worden dan kandidaten gezocht. De aanpak van dat zoeken is eenvoudig: we zoeken naar het tegendeel. Als de opdrachtgever bijvoorbeeld een grote organisatie is, kan het nuttig zijn om juist te zoeken bij kleine organisaties. Wij hebben tools die deze aanpak ook daadwerkelijk mogelijk maken.

Het nut van deze aanpak is dat de gevonden kandidaten een heel duidelijke reden hebben om te reageren waardoor de effectiviteit sterk verhoogd wordt. Anders geformuleerd: we hebben minder respons nodig om tot een plaatsing te komen.

 

Jachtgebied

Wij zoeken overal – we zijn niet beperkt tot de groep mensen die besloten heeft een andere baan te willen. Dit betekent dat de groep waarmee wij beginnen minstens acht keer zo groot is als de groep waarmee de meeste bemiddelaars werken.

Wij zoeken overal  – we worden alleen door de opdrachtgever beperkt in het gebied waarbinnen we zoeken – wat ons betreft mag dat het de hele wereld omvatten.

 

Short list

In nauw overleg met de opdrachtgever wordt de short list vastgesteld en die mensen worden benaderd. Uitsluiten van bekende personen, personeel van bijvoorbeeld klanten en/of leveranciers is een vast onderdeel van het filteren.

De samenwerking met de opdrachtgever is van cruciaal belang voor het slagen. Een zeer kritische opdrachtgever zorgt voor sneller en beter resultaat, een zeer actieve opdrachtgever zorgt voor een snelle reactie voor de kandidaten.

Kandidaten van de short list worden benaderd door SourcingThing waarbij de overstapreden een belangrijke rol speelt in de communicatie. Niet iedereen van de short list zal willen solliciteren, maar de meeste mensen zijn positief over het benaderen (zie eventueel ook de testimonials SourcingService).

 

Overdracht

SourcingThing verifieert de afgesproken aspecten van de functie-omschrijving en draagt de kandidaat over aan de opdrachtgever. Over het algemeen betekent dit dat de eerste kandidaten binnen drie weken aan tafel zitten bij de opdrachtgever.

We hebben intussen ook vastgesteld dat ons proces sterk afwijkt van het gangbare. Bij ons worden het tempo en de volgorde van het proces volledig bepaald door de kandidaat. Daardoor blijkt het moeilijk te combineren met andere wervingsvormen, zodat exclusiviteit bij de werving het meest praktisch blijkt te werken.

Daarnaast stellen we ook vast dat we ook afwijken op het moment van de overdracht. Wij doen geen uitspraken over de persoonlijke aspecten van een kandidaat. U zult van ons niet horen dat ‘een kandidaat zo goed bij de afdeling past’. Wij beperken ons tot de gezochte criteria, zodat u zich kunt richten op die persoonlijke aspecten.

 

Trots delen

Reacties van kandidaten over de SourcingService:

  • ‘Dank voor het contact opnemen (pro actief, én netjes…. Dat laatste gebeurt wel eens anders…).’
  • ‘Ik wil er wel bij vermelden dat jij een van de eerste recruiters/headhunters bent met een bericht waar ik bereid ben een antwoord op te typen. Dus dat doe je in elk geval goed :)’
  • ‘Wat mij wel aanspreekt is dat jouw bericht als één van de weinigen (zo mogelijk de enige) geen standaard mail is, maar echt diepgang heeft. Mijn complimenten voor deze wijze van benaderen.’
  • ‘Normaal stuur ik geen berichtjes meer terug op berichten van recruiters, […] maar dit bericht was zo vriendelijk geformuleerd dat ik het toch doe.’
  • ‘Momenteel ben ik niet op zoek naar een nieuwe functie, voorlopig zit ik namelijk prima op mijn plek binnen XXX als YYY. Maar bedankt voor het berichtje, wie weet kunnen we in de toekomst meer voor elkaar betekenen.’

Reacties van opdrachtgevers over de SourcingService:

  • ‘De eerste reacties zien er positief uit, ben benieuwd naar de overige. Complimenten door kandidaten aan jou voelt goed, wekt vertrouwen.’
  • ‘Ik was positief verrast door het gemak waarmee zulke goede kandidaten gevonden werden.’
  • ‘Sounds like a very positive enticing message!’

Reageren is niet mogelijk